Marka: ATAS

Šifra proizvoda: 005420-ATA

28,00 kn35,00 kn

Kol

Lagano lužnati pjenasti deterdžent koji posebno uklanja blat o, skorenu mast i ulje iz lanaca, glavcina, zupcanika, okvir a, cilindarskih blokova i mehanickih dijelova bicikala, mope da i motocikala opcenito. Ispravno razrijeden, može se koris titi za cišcenje u praonicama. Dostupan u dva oblika –kao ko ncentrat (razrijeden u vodi do 20%) i kao sredstvo za izravn u upotrebu s pumpicom.