UVJETI KORIŠTENJA

Web mjesto s internet adresom „webshop.ciak-auto.hr“ i na njemu postavljene web stranice možete koristiti isključivo ukoliko pri tome ne činite ilegalne, štetne i protuzakonite radnje koje bi mogle naštetiti dostupnosti, funkcionalnosti i privatnosti ovih web stranica ili njihovih korisnika. Ove web stranice ne smiju se koristiti za postavljanje virusa, spyware-a, rootkit-ova ili drugog malicioznog software-a koji može kopirati, skladištiti, slati ili koristiti podatke na ilegalan način.

Ovo web mjesto ne smije se koristiti za slanje neodobrenih, neželjenih komercijalnih komunikacija. Web stranice ne smiju se koristiti u marketinške svrhe treće strane bez pisanog odobrenja od strane tvrtke „C.I.A.K. Auto“. Web stranice, fotografije i video materijale s ove web adrese možete pregledavati, preuzimati i ispisivati isključivo za privatnu upotrebu, te je komercijalna upotreba striktno zabranjena i podložna je pravnim regulativama.

 

VAŠ KORISNIČKI RAČUN

Tvrtka „C.I.A.K. Auto“ zadržava pravo ograničavanja pristupa pojedinim dijelovima web mjesta korisnicima bez valjanog korisničkog računa. Ukoliko zatražite i dobijete korisnički račun dužni ste ga čuvati u tajnosti. Tvrtka „C.I.A.K. Auto“ zadržava diskrecijsko pravo uskratiti upotrebu korisničkog računa bez prethodne obavijesti korisniku.

 

KORISNIKOV SADRŽAJ

Pod korisnikovim sadržajem podrazumijeva se sve što Vi kao korisnik ostavljate na našim stranicama. Korisnikov sadržaj ne smije biti ilegalan i protuzakonit. Ne smije se ostavljati sadržaj koji na bilo koji način može oštetiti prava ili predstavljati razlog za poduzimanje pravnih koraka protiv tvrtke „C.I.A.K. Auto“ ili treće strane. Tvrtka „C.I.A.K. Auto“ zadržava pravo uređivanja ili uklanjanja sadržaja korisnika sa svojih web stranica bez prethodne najave.

Postavljanjem sadržaja ostavljate nam mogućnost da ga neopozivo koristimo, reproduciramo, prevodimo i distribuiramo širom svijeta, bez naknade. 

 

CIJENE I NAČIN PLAĆANJA

Sve cijene istaknute na internet stranicama, reklamama i u katalozima dvojno su izražene  u eurima i kunama,  uz primjenu službenog tečaja konverzije 1EUR=7,53450 kn te je u iste uračunat PDV. U slučaju plaćanja karticom bit će Vam prikazana stvarno naplaćena valuta.

 U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Cijena je utvrđena za svaki pojedinačni proizvod, te se iskazana web cijena može razlikovati od cijene istog proizvoda u maloprodajnoj poslovnici. Proces upisivanja cijena na web stranice za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na količinu kontrole postoji mogućnost nastanka greške zbog ljudskog faktora. Takve situacije su izvanredne i za njih se tvrtka „C.I.A.K. Auto“ unaprijed ispričava svojim kupcima. Ukoliko do iste dođe, tvrtka „C.I.A.K. Auto“ će obavijestiti kupca o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni i nemogućnosti isporuke za naručeni proizvod sa naznačenom krivom cijenom po konkretnoj narudžbi.

 

KUPOVINA U WEB TRGOVINI 

Kupovina robe u web trgovini moguća je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, elektronskim putem. Kupac robu odabire pritiskom na dugme “U košaricu”. Po završetku kupovine na stranici “Plati” kupac potvrđuje narudžbu i odabire način plaćanja. Potvrda zaprimanja narudžbe odvija se automatiziranim putem, ali zbog sustava regulacije naplate ne može nužno garantirati prihvaćanje i provođenje transakcije.

 

 

 DOSTUPNOST ARTIKALA

Ukoliko tvrtka „C.I.A.K. Auto“ nije u mogućnosti isporučiti sve naručene artikle, o tome će, prije financijskog terećenja kartice kupca i slanja pošiljke, obavijestiti kupca i dogovoriti nove uvjete. Kupac može prihvatiti ili otkazati isporuku preostalih ili svih naručenih artikala. Kupac će biti terećen samo za elektronski potvrđenu narudžbu i otpremljenu robu. Ukoliko tvrtka „C.I.A.K. Auto“ neće biti u mogućnosti isporučiti naručenu i unaprijed plaćenu robu putem transakcijskog računa, uplaćeni iznos će se kupcu vratiti odmah, uz obavijest.

 

SLIKOVNI PRIKAZ PROIZVODA

Obzirom na stalno proširenje naše ponude i konstantne promjene izgleda proizvoda od strane proizvođača, prikazane slike proizvoda mogu odstupati od stvarnog dizajna nekog proizvoda. Iako ulažemo veliki trud kako bi krajnjem korisniku uvijek prikazali trenutni stvarni izgled proizvoda, moramo biti svjesni kako veliki dio takvog posla pada na proizvođače. Stoga su dostupni vizuali informativnog karaktera i  služe tome da bi kupac imao što potpuniju interpretaciju traženog proizvoda čime se trudimo ubrzati, olakšati i poboljšati Vaše iskustvo kupnje.

 

DOSTAVA PROIZVODA

Otprema i dostava naručenih artikala kupcu vrši se ekspresnom kurirskom službom ili našom dostavom. Ukoliko su proizvodi dostupni na skladištu, roba će biti otpremljena radnim danom u roku od 24 sata nakon primitka narudžbe. O načinu i vremenu otpreme robe kupac će biti obaviješten elektronskim putem. Sve naručene artikle tvrtka „C.I.A.K. Auto“ nastojati će isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, zadržavamo pravo isporuke u više pošiljaka.

Dostava proizvoda vrši se samo na teritoriju Republike Hrvatske.

 

TROŠAK DOSTAVE

Troškovi dostave iznose 3,98 EUR (30,00 kn do 31.12.2022.) za sve narudžbe ukupne vrijednosti do 39,82 EUR (300,00kn do 31.12.2022.) dok je za narudžbe ukupno višeg  iznosa, dostava besplatna za područje Republike Hrvatske. Konverzija je izvršena primjenom službenog tečaja 1 EUR=7,53450 kn.

U izražene cijene je uračunat PDV.

 

MATERIJALNI NEDOSTACI

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na odnose između potrošača (krajnjeg korisnika) i trgovca u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22) o odgovornosti za materijalne nedostatke.
Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka bez odgađanja, a najkasnije u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.
C.I.A.K. AUTO d.o.o. kao prodavatelj ne odgovara za materijalni nedostatak prodane stvari koji se pokaže nakon proteka dvije godine od prodaje stvari.

 

OTKAZ KUPOVINE (RASKID UGOVORA)

Otkaz kupovine prije otpreme robe

Ukoliko kupac otkaže narudžbu prije no što je roba napustila skladište tvrtke „C.I.A.K. Auto“, pri kupovini kreditnim karticama uplaćena sredstva po računima banaka bit će vraćena na račun kupca.

 

 

Otkaz kupovine već dostavljene robe

Prema europskom zakonu o zaštiti potrošača kupac ima pravo otkazati kupnju u roku od 14 dana od dana preuzimanja robe. Kupnju treba otkazati pismenim putem uz pomoć obrasca dostupnog „ovdje“. Vodite računa da se može otkazati samo kupnja proizvoda koji nije otvoren, oštećen ili korišten. Kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod prodavatelju na adresu naznačenu na ovoj stranici. Po zaprimanju robe u skladište, kupcu će se vratiti uplaćeni iznos umanjen za trošak dostave proizvoda naznačen na računu.

Ukoliko je razlog povrata neispravan proizvod, takve se reklamacije rješavaju drugačijom, niže navedenom procedurom, te se prava kupca time ne umanjuju.

 

PRIGOVOR / REKLAMACIJA

Pri rješavanju prigovora odnosno reklamacija potrošača primjenjuju se pozitivni propisi koji reguliraju predmetnu materiju (Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o obveznim odnosima).

Sukladno odredbama članka 10.st.3. Zakona o zaštiti potrošača (NN19/2022) , obavještavamo Vas da nam svoj pismeni prigovor možete uputiti poštom ili e-mailom ili putem drugih sredstava mrežne komunikacije o čemu će postojati obavijest na našoj web stranici.

Potvrdu primitka vašeg prigovora poslat ćemo vam u najkraćem mogućem roku,a pismeni odgovor na zaprimljeni prigovor primit ćete najkasnije u roku od 15 dana od zaprimljenog prigovora.

U slučaju izvršene kupovine više proizvoda u jednoj narudžbi, reklamacijski rok počinje teći od trenutka kada kupac zaprimi posljednji naručeni proizvod te narudžbe.

Kupac isto tako ima pravo na reklamaciju robe unutar jamstvenog perioda, a kojega utvrđuje proizvođač pojedinačno za svaki artikl. Reklamacije se zaprimaju pisanim putem pomoću obrasca koji je dostupan na stranici https://ciak-auto.hr/reklamacije/, te se potom ispunjeni reklamacijski zapisnik dostavlja na mail adresu reklamacije@ciak-auto.hr ili ga kupac predaje osoblju u najbližoj „CIAK Auto“ poslovnici; te pisanim putem na adresu „C.I.A.K. AUTO d.o.o. za trgovinu, Gornjostupnička 96, 10255 Gornji Stupnik“.

Pri reklamaciji proizvoda, priznati će se samo one reklamacije uz koje je predočen račun, ili istovjetna kopija izvornog računa, i/ili ovjeren jamstveni list kao jedini dokaz kupnje. Slipovi kartica i slične potvrde ne mogu zamijeniti funkciju računa kao kupoprodajnog ugovora. Kupac je dužan čuvati spomenuti račun, ili njegovu istovjetnu kopiju i jamstveni list za cijelo vrijeme trajanja jamstvenog perioda.

 

POVRAT PROIZVODA

Troškove povrata proizvoda predmeta reklamacije kupac je o svom trošku dužan vratiti prodavatelju. U slučaju opravdane reklamacije, prodavatelj se obvezuje da će u roku od 30 dana od dana primitka proizvoda na svoje skladište kupcu zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupni plaćeni iznos, uključujući i trošak dostave koji je kupac imao uslijed povrata proizvoda. Naknada troška dostave zbog povrata obračunava se prema iznosu troška koji tvrtka „C.I.A.K. Auto“ naplaćuje za dostavu robe kupcu.

Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom (čl. 84.st.6. Zakona o zaštiti potrošača) npr. otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, fizička oštećenja, korištenje robe i slično, osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.

 

IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

U slučaju spora obavještavamo Vas da možete koristiti mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pokretanjem postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave tijelu nadležnom za alternativno rješavanje potrošačkih  sporova koja djeluju  u Republici Hrvatskoj (Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore,  Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori).

Sukladno  Direktivi 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Direktiva o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova)  uvedena je obveza trgovcima koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na svojim stranicama osiguraju elektronsku poveznicu s platformom za online rješavanje potrošačkih sporova. Navedenoj platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem poveznice: https://ec.europa.eu/consumers/ .

 

OGRANIČENA ODGOVORNOST

Tvrtka „C.I.A.K. Auto“ ne može biti odgovorna za eventualno kašnjenje u dostavi, štetu ili gubitak koji bi taj ili neki drugi događaj mogao prouzrokovati, a čiji se nastanak nije mogao predvidjeti ili je izvan granica kontrole tvrtke „C.I.A.K. Auto“. Time ne gubite pravo na zahtjev da roba/proizvod bude isporučena i dostavljena u razumnom vremenskom roku ili da u predviđenom roku tražite povrat sredstava ukoliko robu niste primili.

  

NADOPUNE

Zadržavamo pravo promjena web stranica, Izjave o privatnosti i Uvjeta i odnosa bez prethodne obavijesti korisnicima. Revizija ovih Odnosa i uvjeta vrijedi od dana objave na našim web stranicama. Molimo Vas  redovno provjeravajte navedene stranice i informirajte se o eventualnim promjenama.

 

U primjeni od 09.01.2023.