HERMETIČKA BATERIJA CIAK INDUSTRIAL 12V 1,2AH T1
€17,25
€14,66
110,46 kn
Hermetičke baterije za pouzdano napajanje svih aplikacija gdje je bitna pouzdanost, životni vijek i rad bez ikakvog održavanja.Dimenzije...
HERMETIČKA BATERIJA CIAK INDUSTRIAL 12V 12AH T2
€50,43
€42,87
323,00 kn
Hermetičke baterije za pouzdano napajanje svih aplikacija gdje je bitna pouzdanost, životni vijek i rad bez ikakvog održavanja.Dimenzije...
HERMETIČKA BATERIJA CIAK INDUSTRIAL 12V 12AH T2 LONG LIFE
€53,09
€45,13
340,03 kn
Hermetičke baterije za pouzdano napajanje svih aplikacija gdje je bitna pouzdanost, životni vijek i rad bez ikakvog održavanja.Dimenzije...
HERMETIČKA BATERIJA CIAK INDUSTRIAL 12V 18AH T12
€73,66
€62,61
471,74 kn
Hermetičke baterije za pouzdano napajanje svih aplikacija gdje je bitna pouzdanost, životni vijek i rad bez ikakvog održavanja.Dimenzije...
HERMETIČKA BATERIJA CIAK INDUSTRIAL 12V 18AH T3 HIGH RATE
€81,62
€69,38
522,74 kn
Hermetičke baterije za pouzdano napajanje svih aplikacija gdje je bitna pouzdanost, životni vijek i rad bez ikakvog održavanja.Dimenzije...
HERMETIČKA BATERIJA CIAK INDUSTRIAL 12V 2,2AH T1
€17,92
€15,23
114,75 kn
Hermetičke baterije za pouzdano napajanje svih aplikacija gdje je bitna pouzdanost, životni vijek i rad bez ikakvog održavanja.Dimenzije...
HERMETIČKA BATERIJA CIAK INDUSTRIAL 12V 2,3AH T1
€19,24
€16,35
123,19 kn
Hermetičke baterije za pouzdano napajanje svih aplikacija gdje je bitna pouzdanost, životni vijek i rad bez ikakvog održavanja.Dimenzije...
HERMETIČKA BATERIJA CIAK INDUSTRIAL 12V 2,9AH T1
€19,91
€16,92
127,48 kn
Hermetičke baterije za pouzdano napajanje svih aplikacija gdje je bitna pouzdanost, životni vijek i rad bez ikakvog održavanja.Dimenzije...
HERMETIČKA BATERIJA CIAK INDUSTRIAL 12V 20AH T12
€76,98
€65,43
492,98 kn
Hermetičke baterije za pouzdano napajanje svih aplikacija gdje je bitna pouzdanost, životni vijek i rad bez ikakvog održavanja.Dimenzije...
HERMETIČKA BATERIJA CIAK INDUSTRIAL 12V 26AH T12
€118,79
€100,97
760,76 kn
Hermetičke baterije za pouzdano napajanje svih aplikacija gdje je bitna pouzdanost, životni vijek i rad bez ikakvog održavanja.Dimenzije...
HERMETIČKA BATERIJA CIAK INDUSTRIAL 12V 26AH T3 LONG LIFE
€124,76
€106,05
799,03 kn
Hermetičke baterije za pouzdano napajanje svih aplikacija gdje je bitna pouzdanost, životni vijek i rad bez ikakvog održavanja.Dimenzije...
HERMETIČKA BATERIJA CIAK INDUSTRIAL 12V 3,2AH T1
€21,24
€18,05
136,00 kn
Hermetičke baterije za pouzdano napajanje svih aplikacija gdje je bitna pouzdanost, životni vijek i rad bez ikakvog održavanja.Dimenzije...
HERMETIČKA BATERIJA CIAK INDUSTRIAL 12V 1,2AH T1
€17,25€14,66110,46 kn
HERMETIČKA BATERIJA CIAK INDUSTRIAL 12V 12AH T2
€50,43€42,87323,00 kn
HERMETIČKA BATERIJA CIAK INDUSTRIAL 12V 12AH T2 LONG LIFE
€53,09€45,13340,03 kn
HERMETIČKA BATERIJA CIAK INDUSTRIAL 12V 18AH T12
€73,66€62,61471,74 kn
HERMETIČKA BATERIJA CIAK INDUSTRIAL 12V 18AH T3 HIGH RATE
€81,62€69,38522,74 kn
HERMETIČKA BATERIJA CIAK INDUSTRIAL 12V 2,2AH T1
€17,92€15,23114,75 kn
HERMETIČKA BATERIJA CIAK INDUSTRIAL 12V 2,3AH T1
€19,24€16,35123,19 kn
HERMETIČKA BATERIJA CIAK INDUSTRIAL 12V 2,9AH T1
€19,91€16,92127,48 kn
HERMETIČKA BATERIJA CIAK INDUSTRIAL 12V 20AH T12
€76,98€65,43492,98 kn
HERMETIČKA BATERIJA CIAK INDUSTRIAL 12V 26AH T12
€118,79€100,97760,76 kn
HERMETIČKA BATERIJA CIAK INDUSTRIAL 12V 26AH T3 LONG LIFE
€124,76€106,05799,03 kn
HERMETIČKA BATERIJA CIAK INDUSTRIAL 12V 3,2AH T1
€21,24€18,05136,00 kn
Prikazujem: 1-12 od 52
Spinner